Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych Enjoy Zuzanna Martens (Brudnicka), zarejestrowana pod adresem przy ul. Zalipie 45 w Warszawie (04-625) z siedzibą w Warszawie (04-549) przy ul. Korkowej 163A lok. 173, o numerze NIP 9522017369 oraz Regon 141975011 0000543948, zwana dalej Enjoy. Możesz skontaktować się z Enjoy poprzez adres e-mail: biuro@enjoy.pl lub pisemnie (adres siedziby Enjoy).

Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych możesz żądać od Enjoy:
1) dostępu do swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania,
6) przenoszenia danych.

Realizacja wskazanych praw napotyka jedynie takie ograniczenia, jakie są wyraźnie wskazane w przepisach prawa. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w RODO dostępnym pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 (art. 12-23).

Oprócz wyżej wskazanych praw przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakie miało miejscem przed jej wycofaniem.

W razie uznania, że Enjoy przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Udostępnienie Twoich danych jest każdorazowo niezbędne dla realizacji celów, dla których dane te są pozyskiwane.

Dane osób korzystających ze strony internetowej www.enjoy-school.pl oraz powiązanych subdomen

Jakie dane zbieramy?

– Cookies (ciasteczka)

Cookies, to małe pliki , pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu.

Informacje zawarte w cookies zawierają jedynie informacje o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie informacyjnym, z którego zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego oraz zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z tego serwisu, a także do minimalizacji uciążliwości reklam. Zbieraniu i przechowywaniu nie podlegają dane finansowe ani dane identyfikujące lub pozwalające na identyfikację użytkowników tych serwisów.

W Internetowym serwisie informacyjnym stosowane są pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika.

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowego serwisu informacyjnego niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.

W Internetowym serwisie informacyjnym stosowane są dwa anonimowe cookies, wyłącznie do użytku przez te serwisy.

Przeglądarka pozwala rozróżnić następujące pliki cookies:

 • cookies sesyjne, tymczasowe – niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony WWW,
 • cookies stałe – czyli takie, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości, wśród których wyróżniamy:
 • cookies w obrębie danej domeny (first party) – serwis konfiguruje cookies tylko na własne potrzeby,
 • cookies w obrębie zewnętrznej domeny (third party) – serwis umieszcza cookies żeby mogło być wykorzystane w innych serwisach.

– Logi systemów

Logi systemów, czyli rejestr zdarzeń – utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW. Zawierają one takie dane jak adres IP, z którego nastąpiło wejście na daną podstronę, adres tej strony oraz czas połączenia. Logi systemów wykorzystywane są przez Enjoy w szczególności w celach statystycznych. Analiza logów systemów pozwala także dopasować zawartość strony WWW oraz prezentowanych treści marketingowych do preferencji użytkowników.

– Floodlight

Niektóre strony w serwisie korzystają z technologii Floodlight, która służy do tworzenia zbiorczych statystyk na temat wykorzystania strony. Floodlight jest elektronicznym „jednopikselowym” (1×1) lub przezroczystym obrazkiem.

Floodlight mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach użytkowników, takie jak numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony oraz opis strony, na której umieszczony jest Floodlight.

W jakim celu zbieramy dane w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony www.enjoy-school.pl oraz pozostałych subdomen?

 • aby dopasować prezentowane treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników, w tym informacje o produktach i usługach oferowanych przez Enjoy,
 • aby zapewnić bezpieczeństwo usług świadczonych przez Enjoy,
 • aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez Enjoy.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Enjoy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Pliki cookies są przetwarzane do momentu, aż je wyłączysz. Poniżej przedstawiamy informacje na temat włączania/usuwania/blokowania plików cookies.

Internetowe serwisy informacyjne Enjoy korzystają z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki, zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Internetowego serwisu informacyjnego może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

Korzystanie z Internetowego serwisu informacyjnego z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.

• Cookies w przeglądarce Internet Explorer
• Cookies w przeglądarce Chrome
• Cookies w przeglądarce Firefox
• Cookies w przeglądarce Opera
• Cookies w przeglądarce Safari

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowym serwisie informacyjnym, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.

Odbiorcy danych

Podczas wizyt na stronach Internetowego serwisu informacyjnego na komputerze użytkownika zapisywane są również cookies lub Floodlight działających na zlecenie Enjoy agencji reklamowych i innych podmiotów zajmujących się analityką serwisów. Umożliwia to rozpoznawanie użytkownika serwisu informacyjnego przy kolejnych odwiedzinach, prezentację reklam z uwzględnieniem preferencji użytkowników, zbieranie statystyk w ramach serwisów informacyjnych lub pomiar reakcji użytkownika na daną reklamę.
Lista agencji reklamowych i innych podmiotów zajmujących się promocją i analityką serwisów, z którymi współpracuje Enjoy, znajduje się poniżej:

– Michał Matysiak Marketing – MMMarketing z siedzibą przy ul. Celulozy 109Z/2, 04-986 Warszawa, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5222646403, REGON 142633502.

Dane osób korzystających z formularza ofertowego

W jakim celu przetwarzamy dane pozyskane za pomocą Formularza ofertowego?

Dane takie przetwarzamy w celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. Ponieważ nasz Formularz ofertowy służy do zapytań dotyczących produktów i usług oferowanych przez Enjoy, szeroko pojętym celem przetwarzania przez nas danych z Formularza kontaktowego jest marketing naszych produktów i usług.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Enjoy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Dane pozyskane z Formularza ofertowego przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące od udzielenia Ci odpowiedzi na zadane przez Formularz pytanie. W razie skorzystania przez Ciebie z naszej oferty, Twoje dane będą przechowywane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tej konkretnej usługi, z której skorzystałeś.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych, które pozyskujemy za pomocą Formularza ofertowego, mają wyłącznie podmioty dostarczające nam rozwiązania informatyczne. Takie podmioty działają zgodnie z poleceniami Enjoy jako Administratora danych.

Dane usługobiorców oraz ich pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług oraz marketingiem produktów i usług Enjoy.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Świadcząc usługi różnym podmiotom, przetwarzamy dane osobowe następujących grup osób: naszych klientów (o ile są osobami fizycznymi, prowadzącymi lub nieprowadzącymi działalności gospodarczej), ich pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli. Mówiąc krótko, przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób zaangażowanych po stronie klienta w negocjację i realizację umowy. Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych jest zatem niezbędność dla nawiązania i realizacji umowy (w przypadku klientów – osób fizycznych) lub też umożliwienie sprawnej negocjacji i realizacji umowy (w przypadku innych osób występujących po stronie klienta, tj. jego pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli). W pierwszym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w drugim – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Dodatkowo, dane mogą być przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji a także realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W razie konieczności dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy, dane osobowe będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Może się zdarzyć, że dane osobowe usługobiorców oraz ich pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli będziemy przetwarzać w celach marketingowych. W takim przypadku w celu przesłania treści na adres e-mail czy numer telefonu powyższych osób będziemy prosili o wyrażenie zgody.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane usługobiorców oraz ich pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli przechowujemy do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy łączącej nas z klientem. Okresy przedawnienia roszczeń są wskazane w Kodeksie cywilnym. Jeżeli określone przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) zobowiązują nas do przechowywania danych przez określony czas, wówczas dane są przechowywane przez okres w nich wskazany.

Jeżeli dane są przetwarzane w celu kierowania do danej osoby marketingu bezpośredniego, wówczas takie działania będą miały miejsce dopóki odbiorca tych treści nie wyrazi sprzeciwu wobec otrzymywania takich wiadomości, lub też nie wycofa zgody na komunikowanie jej treści marketingowych za pomocą jej adresu mailowego czy numeru telefonu.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych, które pozyskujemy w toku negocjacji czy realizacji umowy (na usługę) mogą mieć różne podmioty. Mogą to być podmioty przetwarzające dane wyłącznie na nasze polecenie, np. podmioty dostarczające nam rozwiązania informatyczne, agencje marketingowe, a także inni odbiorcy danych, wśród których są też samodzielni, odrębni administratorzy danych, to np. operatorzy pocztowi, kurierzy czy organy publiczne. Lista podmiotów, którym Enjoy przekazuje dane osobowe, może się różnić w zależności od konkretnej usługi, z której klient korzysta.

Dane kandydatów do pracy

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
 3. w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
  – polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
  – w postaci prowadzenia działań rekrutacyjnych drogą elektroniczną, w zakresie pobieranego w formularzu rekrutacyjnym na stronie internetowej numeru telefonu oraz adresu e-mail, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 6. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obecnego procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 3 lata od wyrażenia zgody. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.

Odbiorcy danych

Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Enjoy przekazuje Twoje dane osobowe firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, wskazanym przez Ciebie osobom udzielającym referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o rekomendacje) oraz placówkom medycznym

Referencje

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Ciebie. Wyjątkowo, w przypadku Twojej uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez osoby udzielające referencji. Kategorie pozyskanych danych osobowych to informacje odnośnie wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności.

Zmiana Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację treści nowej polityki prywatności na naszej stronie wraz z informacją o jej zamieszczeniu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@enjoy-school.pl.

E-dziennik
E-dziennik ucznia
LangLion
Zapisy
Zapisz się
na lekcję próbną
Zapisy
Piosenka Joeya
dla dzieci