Uczniowie klas 4-6

Angielski w wieku przejściowym

i dla głodnych wiedzy nastolatków

Środkowy wiek szkolny przypada na uczniów mających 10 i 11 lat. Charakteryzuje się on wieloma zmianami, nie tylko w zakresie rozwoju fizycznego, czy emocjonalnego. Świat dziecka w okolicy 4-6 klasy szkoły podstawowej ulega całkowitej zmianie. Zaczyna się okres większej samodzielności, rozszerza się grupa znajomych i nawiązują się pierwsze prawdziwe przyjaźnie. Dziecko staje się w końcu nastolatkiem, a więc nabywa zdolności do samodzielnej wewnętrznej motywacji i zaczyna stawiać sobie pierwsze własne cele do realizacji. Nasi metodycy i lektorzy przez lata współpracy z uczniami w wieku przejściowym opracowali program edukacyjny ułatwiający proces kształtowania się nowego, młodego i ambitnego człowieka, którego kompetencje językowe będą wzrastać z lekcji na lekcje.

U 10-letnich dzieci zaczynamy obserwować rozwój kompetencji jeśli chodzi o komunikację. Dzieci w tym wieku już nie mylą tego, co same myślą i rozumieją z tym, co myślą i rozumieją inni. W swoich procesach myślowych są w stanie uwzględnić stanowisko drugiej osoby, różnice zdań itp. Dzięki temu rozwija się także umiejętności współpracy z drugim człowiekiem. W wieku średnio-szkolnym obserwujemy też rozwój w zakresie pojmowanego słownictwa. Nastolatek poznaje średnio 3000 nowych słów rocznie, co stanowi idealny okres do zastosowania adekwatnych metod nauki angielskiego.

Uczniowie w wieku 10-11 lat

Umysł 10-latka przechodzi istną rewolucję, co wpływa bezpośrednio na możliwości związane z przekazywaniem i przyswajaniem informacji. Zmiany te mają zasadniczy wpływ na logiczne myślenie, planowanie, ważność zadań czy powstrzymywanie się od złych decyzji. Dzięki nim 10 letnie dzieci są w stanie zaplanować cały plan dnia, począwszy od lekcji w szkole, zajęcia pozaszkolne, odrabianie pracy domowej, aż po czas wolny. Dzieci stają się coraz bardziej niezależne intelektualnie, więc kurs angielskiego musi spełniać już nie tylko wymagania rodziców, ale ich samych.

Uczniowie w wieku 11-12 lat

11-letnie dziecko zaczyna intensywnie interesować się światem i silniej skupia się na nauce. Dziecko chce wiedzieć jak najwięcej o wszystkim. Jest dobry moment, żeby zacząć rozmawiać o jego pasjach po angielsku. Nie będzie go trudno do tego przekonać, gdyż większość stron internetowych, ciekawych filmików na YouTubie, a także komiksów i młodzieżowych bajek jest właśnie w języku angielskim. Rówieśnicy stają się niejako kolejnym motorem napędowym, gdyż zaczynają się chwalić opanowanym słownictwem, co jeszcze bardziej motywuje młodych ludzi do nauki.

Zajęcia grupowe w szkole podstawowej

Uczniowie klasy 4 / Grupy 4 - 10 osobowe
PLN 60
00
45 minut
 • Liczba zajęć w tygodniu: 2 lekcje
 • Czas trwania lekcji: 45 minut
 • Zajęcia stacjonarne w szkole ucznia przed lub po lekcjach

  * Jeżeli będziemy musieli zamknąć centra nauczania zgodnie z wytycznymi rządu, gwarantujemy, że Twoje zajęcia będą kontynuowane online
 • Czas trwania kursu: 2 x 30 lekcji w semestrze (kurs 60 lekcji)
 • Koszt 1 semestru (30 lekcji) wynosi 1800,00 zł
ZAPISY

Zajęcia grupowe w szkole podstawowej

Uczniowie klas 5-6 / Grupy 4 - 10 osobowe
PLN 74
00
60 minut
 • Liczba zajęć w tygodniu: 2 lekcje
 • Czas trwania lekcji: 60 minut
 • Zajęcia stacjonarne w szkole ucznia przed lub po lekcjach

  * Jeżeli będziemy musieli zamknąć centra nauczania zgodnie z wytycznymi rządu, gwarantujemy, że Twoje zajęcia będą kontynuowane online
 • Czas trwania kursu: 2 x 30 lekcji w semestrze (kurs 60 lekcji)
 • Koszt 1 semestru (30 lekcji) wynosi 2220,00 zł
ZAPISY

Zajęcia grupowe w szkole podstawowej

Uczniowie klas 4-6/ Dowolna liczba uczniów
Indywidualna oferta 45-60 minut
 • Liczba zajęć w tygodniu: 2 lekcje
 • Czas trwania lekcji: 45-60 minut
 • Zajęcia stacjonarne w szkole ucznia przed lub po lekcjach

  * Jeżeli będziemy musieli zamknąć centra nauczania zgodnie z wytycznymi rządu, gwarantujemy, że Twoje zajęcia będą kontynuowane online
 • Czas trwania kursu: 2 x 30 lekcji w semestrze (kurs 60 lekcji)
 • Koszt 1 semestru (30 lekcji) ustalany jest indywidualnie
ZAPISY
E-dziennik
E-dziennik ucznia
LangLion
Zapisy
Zapisz się
na lekcję próbną
Zapisy
Piosenka Joeya
dla dzieci