Maluchy i przedszkolaki

Dwujęzyczność od małego

stała się normą

Czy jest w ogóle możliwe i czy ma jakikolwiek sens nauczanie języków obcych najmłodszych? Czy istnieją sprawdzone metody, które należy stosować, aby zajęcia językowe z najmłodszymi były nie tylko ciekawe, ale także przynosiły zamierzone efekty? Czy te metody przeznaczone są dla wszystkich dzieci, czy jednak każda grupa wiekowa rządzi się własnymi prawami… a raczej sposobami? Te, oraz wiele innych pytań często słyszymy podczas rozmów z rodzicami, którzy pragną dodatkowo wspierać swoje pociechy domowymi sposobami.

Nauczanie dzieci języków obcych nie jest niczym nowym. Efektywne nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym stało się priorytetem edukacyjnym nowoczesnych społeczeństw świata. Zajęcia od dawna figurują w programach szkolnych w wielu krajach Europy, dając dzieciom warunki do poznawania różnorodności językowej i kulturowej naszych sąsiadów. Trudno jednak wszystkie dzieci uczące się języka obcego traktować tak samo. Coraz częściej (głośno) mówi się także o indywidualnym podejściu do ucznia. W końcu nawet 2 miesiące różnicy wiekowej na etapie przedszkolnym może nieść za sobą ogromne różnice w rozwoju dziecka. Jak zatem uwzględnić tego typu przykładowe dysproporcje emocjonalne i intelektualne tworząc plan zajęć dla grupy 2, 3, 4 i 5 latków?

Dzieci w wieku 2-3 lata

Dzieci 2 i 3-letnie zdobywają wiedzę patrząc, słuchając i powtarzając. Szybko się męczą, ale równie szybko regenerują swoje siły. Są ciekawe świata, naśladują starszych i powtarzają często nieznane im słowa. Jest to zatem dobry moment, aby osłuchać dziecko z obcojęzycznym słownictwem. Tego rodzaju metody wykorzystują lektorzy Enjoy pracujący z najmłodszymi w żłobkach i przedszkolach. Małym dzieciom dużo łatwiej jest nauczyć się podstaw języka obcego, jeżeli zapewni im się właściwy rodzaj ćwiczeń i zabaw językowych. Do popularnych metod należą nauka piosenek, czytanie bajek i tworzenie rymowanek. Ważnym elementem zajęć powinna być także różnorodność proponowanych zadań. Dodatkowe wykorzystanie ćwiczeń ruchowych, które zaspokoją potrzebę aktywności fizycznej dzieci pomoże skupić się małym uczniom dłużej na jednym zadaniu. Nauka koloru zabawek, czytanie na dobranoc, a nawet odliczanie do dziesięciu w chowanego przyczynią się do stopniowego osłuchania z obcojęzycznym słownictwem, co będzie procentować w przyszłości.

Dzieci w wieku 3-4 lata

Dzieci 3 i 4-letnie znajdują się w stadium myślenia sensoryczno-motorycznego. Dlatego właśnie wiele zadań rozwiązują poprzez zabawę. W dalszym ciągu ważną rolę odgrywa wielokrotne powtarzanie piosenek, rymowanek czy wierszyków. Zwłaszcza, jeśli można je połączyć z elementami ruchowymi. W tym wieku bardzo ważny staje się także aspekt komunikacyjny, który powinien zacząć stanowić podstawę procesu dydaktycznego. Musimy jednak pamiętać, że dzieci podchodzą do języka bardzo ogólnie, nie analizują go, lecz koncentrują się na jego znaczeniu. Dzieci w tym wieku żyją w świecie fantazji. Niezwykle jest zatem istotne, aby wspierać rodzącą się w nich wyobraźnię oraz zdolność do twórczego myślenia. Dzieci potrafią kreatywnie wykorzystać język i czerpać przyjemność z opowiadania historii ze swojego fikcyjnego świata. Wykorzystując zabawę do nauki nasi lektorzy starają się delikatnie wślizgnąć do ich świata i podając np. do rączki kolorową kredkę udają, że jest magiczną różdżką, mieczem rycerza lub wędką rybaka.

Dzieci w wieku 4-5 lat

4-5 latki są już bardzo zaradne, a także stopniowo przystosowują się do stałego harmonogramu zajęć. Sens zaproponowanych działań także nabiera szerszego znaczenia. Pięciolatki wytrwale dążą do postawionego sobie celu. Wynika to z naturalnych procesów rozwojowych dziecka. Chłoną wszystko, co ich otacza. Jeśli więc będą miały kontakt z językiem obcym, zaczną go przyswajać i powtarzać zasłyszane słowa. Podobnie jak to się dzieje podczas nauki języka ojczystego. Dzieci w sposób wyraźny i zrozumiały pokazują swoje emocje i uczucia, które wyrażają w zachowaniu, mimice i gestach. Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie elementów ćwiczeń wykorzystujących pierwsze nabyte przez dziecko umiejętności w pisaniu. Dzieci chętnie piszą po śladzie lub odwzorowują poznane literki, a nawet słowa. Ta grupa wiekowa jest już bardzo sprawna manualnie, dlatego naukę języka należy uzupełniać przez wprowadzanie różnego typu ćwiczeń plastyczno-artystycznych, które uatrakcyjnią zajęcia i wpływają na zwiększenie ich skuteczności.

Oferta cenowa dla żłobków i przedszkoli przygotowywana jest indywidualnie. Wpływ na ofertę mają m.in.:

  • liczba uczniów (od 1 do 25 dzieci w grupie),
  • ilość grup (w każdej grupie może być maksymalnie 25 dzieci),
  • częstotliwość lekcji w tygodniu (1, 2, 3, 4 lub 5 zajęć w tygodniu),
  • rodzaj zajęć (np. dostosowane do programu placówki, tematyczne, na życzenie, itp.).

Zajęcia grupowe w żłobkach i przedszkolach

Dzieci w wieku 2 - 5 lat / Dowolna liczba uczniów
Indywidualna oferta 30 minut
  • Liczba zajęć w tygodniu: do ustalenia
  • Czas trwania lekcji: 30 minut
  • Zajęcia stacjonarne w żłobku i/lub przedszkolu
  • Czas trwania kursu: ustalany indywidualnie
ZAPISY
E-dziennik
E-dziennik ucznia
LangLion
Zapisy
Zapisz się
na lekcję próbną
Zapisy
Piosenka Joeya
dla dzieci