Szkoła podstawowa

Popularny angielski

stanie się Twoim drugim językiem ojczystym

Jak pokazuje wiele badań naukowych, uczniowie polskich szkół podstawowych lubią uczyć się języka angielskiego. Wielu jednak kończy swoją edukację bez jego podstawowej znajomości. Stanowi to pewną wskazówkę metodyczną dla pracy z grupą dzieci w wieku szkolnym. Lekcje w szkołach państwowych są zdecydowanie zdominowane przez pracę z podręcznikiem, a cenne z punktu widzenia dydaktyki materiały autentyczne pojawiają się sporadycznie. To samo tyczy się pomocy naukowych, które mogłyby przerwać monotonię i dostarczyć uczniom nowych okazji do kontaktu z językiem. Wszystko to powoduje, że wielu uczniów szkół podstawowych nie ma możliwości obcowania z prawdziwym językiem, tylko realizuje suchą podstawę programową określoną przez MEN. Nasi lektorzy łamią tą rutynę i podnoszą lekcje angielskiego do zupełnie innej rangi – jest energicznie, ciekawie oraz na najwyższym poziomie.

Dla uczniów szkół podstawowych organizujemy lekcje angielskiego na terenie całej Warszawy w szkołach, do których uczęszczają dzieci. Nasi lektorzy odbierają dzieci ze świetlicy szkolnej i zabiera na zajęcia do sali, w której odbywa się lekcja. Kursy odbywają się przed lekcjami lub tuż po nich i prowadzone są dla uczniów o zróżnicowanym wieku oraz poziomie znajomości języka obcego. Terminy zajęć zawsze są uzgadniane z rodzicami i dopasowane do planu szkolnego dzieci.

Młodsi uczniowie

Na zajęciach z małymi dziećmi wykorzystujemy metodę TPR. Jest to metoda reagowania całym ciałem, która polega na uczeniu przez ruch. Metoda została opracowana przez profesora psychologii Uniwersytetu w Kalifornii Jamesa Ashera. Dziecko przyswaja nowe słownictwo i struktury językowe jednocześnie włączając całe ciało w ruch. TPR realizuje potrzebę ruchu dziecka opierając się na jego reakcji motorycznej. Metoda ta eliminuje znudzenie dzieci i pobudza pamięć motoryczną. Autor porównał ją do tego, jak dzieci uczą się języka ojczystego – najpierw słuchają, później reagują swoim zachowaniem, ruchem, a dopiero później zaczynają mówić, kiedy są już na to gotowe.

Starsi uczniowie

Angielski dla nastolatków to nie lada wyzwanie, gdyż wkraczają w kolejny etap edukacji szkolnej. Jest to także ostatni moment, żeby z pełną mocą zaangażować się w naukę języka angielskiego. Z każdym następnym rokiem chłonność umysłu dziecka spada, a nauka staje się coraz trudniejsza. Dlatego nasi lektorzy maksymalnie wykorzystują ten czas. Angażują uwagę uczniów, a dzieci zdobywają cenną wiedzę jednocześnie świetnie się bawiąc ze swoimi rówieśnikami. Intensywny program oraz ciekawe materiały rozwijają w uczniach umiejętność biegłej komunikacji w języku angielskim, a tym samym świetnie przygotowują to pierwszego ważnego egzaminu – ósmoklasisty.

Dlaczego warto skorzystać z lekcji angielskiego od Enjoy?

Mamy świadomość, że w szkołach trudno jest nauczyć się porządnie języka. Klasy mają kilkudziesięciu uczniów o różnym poziomie zaawansowania. Czterdziestopięciominutowe lekcje to bez wątpienia niewiele czasu, aby nauczyć i utrwalić konkretne umiejętności językowe. Jesteśmy przekonani, że po naszych zajęciach znacznie zwiększysz swoje kompetencje językowe w zakresie słuchania ze zrozumieniem, mówienia, pisania, czytania, jak i gramatyki. Pozbędziesz się także blokady językowej, z którą boryka się wielu uczniów szkół podstawowych. Dzięki naszym lektorom i wspólnym przygodom z ekipą Joey’ego będziesz mógł udać się na egzamin ósmoklasisty bez stresu wiedząc, że masz na tyle szeroką wiedzę, że bez problemu uda Ci się wykonać wszystkie zadania. Ponadto, dla wszystkich żądnych jeszcze większej ilości wiedzy posiadamy spersonalizowane zajęcia z lektorem, który dojeżdża do domu lub w dowolne inne miejsce na terenie Warszawy.

Kameralne grupy pomogą uczniom przełamać barierę językową i zbudować pewność siebie. Nauka angielskiego z lektorem w grupie motywuje uczestników i pozwala na swobodną komunikację w miłej atmosferze wśród przyjaciół z klasy.

Lektor prowadzi dziennik postępów uczniów, w którym zapisywane są ewentualne problemy i ćwiczenia je eliminujące, a także wskazówki rozwojowe oraz opisowy system ocen, do którego na bieżąco mają wgląd rodzice poprzez e-aplikację.

Lektorzy komunikują się tylko w języku angielskim, gdyż zależy nam na aktywizowaniu ucznia i pobudzaniu jego ciekawości do odkrywania angielskiego jako żywego języka. Dajemy sobie także dużo przestrzeni na wdrażanie ciekawych i innowacyjnych elementów dydaktycznych.

Wejdź na wyższy poziom nauczania i zdobądź maksymalną liczbę punktów na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego. Będziemy ćwiczyć pisanie, czytanie, słuchanie ze zrozumieniem oraz rozwiązywać zadania sprawdzające znajomość funkcji i środków językowych.

Dlaczego warto skorzystać z lekcji angielskiego od Enjoy?

Mamy świadomość, że w szkołach trudno jest nauczyć się porządnie języka. Klasy mają kilkudziesięciu uczniów o różnym poziomie zaawansowania. Czterdziestopięciominutowe lekcje to bez wątpienia niewiele czasu, aby nauczyć i utrwalić konkretne umiejętności językowe. Jesteśmy przekonani, że po naszych zajęciach znacznie zwiększysz swoje kompetencje językowe w zakresie słuchania ze zrozumieniem, mówienia, pisania, czytania, jak i gramatyki. Pozbędziesz się także blokady językowej, z którą boryka się wielu uczniów szkół podstawowych. Dzięki naszym lektorom i wspólnym przygodom z ekipą Joey’ego będziesz mógł udać się na egzamin ósmoklasisty bez stresu wiedząc, że masz na tyle szeroką wiedzę, że bez problemu uda Ci się wykonać wszystkie zadania. Ponadto, dla wszystkich żądnych jeszcze większej ilości wiedzy posiadamy spersonalizowane zajęcia z lektorem, który dojeżdża do domu lub w dowolne inne miejsce na terenie Warszawy.

Kameralne grupy pomogą uczniom przełamać barierę językową i zbudować pewność siebie. Nauka angielskiego z lektorem w grupie motywuje uczestników i pozwala na swobodną komunikację w miłej atmosferze wśród przyjaciół z klasy.

Lektor prowadzi dziennik postępów uczniów, w którym zapisywane są ewentualne problemy i ćwiczenia je eliminujące, a także wskazówki rozwojowe oraz opisowy system ocen, do którego na bieżąco mają wgląd rodzice poprzez e-aplikację.

Lektorzy komunikują się tylko w języku angielskim, gdyż zależy nam na aktywizowaniu ucznia i pobudzaniu jego ciekawości do odkrywania angielskiego jako żywego języka. Dajemy sobie także dużo przestrzeni na wdrażanie ciekawych i innowacyjnych elementów dydaktycznych.

Wejdź na wyższy poziom nauczania i zdobądź maksymalną liczbę punktów na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego. Będziemy ćwiczyć pisanie, czytanie, słuchanie ze zrozumieniem oraz rozwiązywać zadania sprawdzające znajomość funkcji i środków językowych.

Kameralne grupy umożliwiające zajęcia w parach

Zajęcia odbywają się w małych grupach 4-10 osobowych lub na specjalne życzenie rodziców – mniejszych (od 1 do 3 uczniów). Najbardziej polecamy jednak nasze zajęcia w standardowych zespołach, które pozwalają na przeprowadzenie wielu zadań w parach i małych podgrupach.

Grupy 4-10 osobowe gwarantują ciągłość nauczania w danym zespole. Zawsze może się zdarzyć, że jeden z uczniów będzie musiał odejść z grupy. Wówczas zajęcia będą bez problemu kontynuowane bez jakichkolwiek zmian programowych.

Na koniec każdego kursu językowego dzieci otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia wraz z zakresem opanowanego materiału. Rodzice przez cały rok mają prawo wglądu do karty postępów swojego dziecka (e-dziennik), a co semestr otrzymują raport semestralny wraz z oceną opisową postępów dziecka i listą obecności/absencji. Opiekunowie są także informowani o postępach w trakcie trwania kursu drogą mailową oraz pozostają w stałym kontakcie z lektorem i biurem Enjoy.

E-dziennik
E-dziennik ucznia
LangLion
Zapisy
Zapisz się
na lekcję próbną
Zapisy
Piosenka Joeya
dla dzieci